Bokföringsnämndens allmänna anvisningarOBS! Den nya web adressen för bokföringsnämndens allmänna anvisningar och utlåtanden är: Bokföringsnämndens allmänna anvisningar och utlåtanden
Rubrik Datum

Om bokslut, verksamhetsberättelse och värdebestämning i personalfonder

11.06.2013

Om bokföringsmetoder och bokföringsmaterial

01.02.2011

Bostadsaktiebolags och andra ömsesidiga fastighetsbolags bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse

07.12.2010

Om redovisning av inkomst som intäkt enligt tillverkningsgrad

30.09.2008

Bokföring av mervärdeskatt

06.05.2008

Avskrivningar enligt plan

16.10.2007

Upprättande av finansieringsanalys

30.01.2007

Presentationen av resultat- och balansräkning

21.11.2006

Upprättande av koncernbokslut

07.11.2006

Redovisning, värdering och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i årsbokslut

24.10.2006

Upprättande av verksamhetsberättelse

12.09.2006

Latenta skattskulder och skattefordringar

12.09.2006

Bokslut och verksamhetsberättelse i personalfonder

28.02.2006

Hur fasta utgifter kan inkluderas i anskaffningsutgiften för en tillgång

31.01.2006

Behandlingen av grynderentreprenad i bokslut och verksamhetsberättelse

17.01.2006

Omräkning av fordringar samt skulder och andra åtaganden i utländsk valuta till eurobelopp

13.12.2005

Bokföring och boklslut i fråga om bostadsaktiebolag och andra ömsesidiga fastighetsbolag

12.04.2005

Redovisning, värdering och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i årsbokslut

14.01.2003

Uppgörande av bokslut, bokslutskommuniké och delårsrapport i enlighet med finansministeriets förordning (538/2002)

29.10.2002

Om redovisning av inkomst som intäkt enligt tillverkningsgrad

04.09.2000

Hur fasta utgifter kan räknas in i anskaffningsutgiften för en tillgång

04.09.2000

Metoder som skall användas vid maskinläsbar bokföring

22.05.2000

Bokföring av mervärdesskatt

03.04.2000

Upprättande av koncernbokslut

21.02.2000

Uppgörande av bokslut, bokslutskommuniké och delårsrapport i enlighet med finansministeriets beslut (390/1999)

17.12.1999

Omräkning av fordningar samt skulder och andra åtaganden i utländsk valuta till finsk valuta

15.11.1999

Uppgörande av finansieringsanalys

09.11.1999

Anskrivningar enligt plan

27.09.1999

Latenta skatteskulder och skattefordringar

11.01.1999

Upprättandet av resultaträkningar och balansräkningar

20.04.1998

  << Föregående sida Följande sida>>