Kirjanpitolautakunnan antamat yleisohjeetHuomio! Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet on siirtynyt uuteen osoitteeseen: Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet ja lausunnot
Nimi Päiväys

Laskennalliset verovelat ja -saamiset

11.01.1999

Tuloslaskelmien ja taseiden esittäminen

20.04.1998

Arvonlisäveron kirjaaminen

17.02.1994

Pitkän valmistusajan vaativasta suoritteesta syntyvän tulon kirjaaminen tuotoksi valmistusasteen perusteella

20.12.1993

Konsernitilinpäätöksen laadinta

01.11.1993

Ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttaminen Suomen rahaksi

14.06.1993

Suunnitelman mukaiset poistot

31.05.1993

Hyödykkeen hankintaan ja valmistukseen liittyvien kiinteiden menojen lukeminen hankintamenoon

15.03.1993

Henkilöstörahaston arvonmääritystä koskeva ohje

02.04.1991

Henkilöstörahaston tilinpäätöstä koskevat määräykset ja ohjeet

04.02.1991

Koneellinen kirjanpito

15.10.1990

Rahoituslaskelman laadinta

29.12.1983

  << Edellinen sivu Seuraava sivu>>