Kirjanpitolautakunnan antamat yleisohjeetHuomio! Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet on siirtynyt uuteen osoitteeseen: Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet ja lausunnot
Nimi Päiväys

Yleisohje asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (1.2.2017)

01.02.2017

Yleisohje henkilöstörahaston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä arvonmäärityksestä

11.06.2013

Yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista

01.02.2011

Tulon kirjaaminen tuotoksi valmistusasteen perusteella

30.09.2008

Arvonlisäveron kirjaaminen

06.05.2008

Suunnitelman mukaiset poistot

16.10.2007

Rahoituslaskelman laatiminen

30.01.2007

Tuloslaskelman ja taseen esittäminen

21.11.2006

Konsernitilinpäätöksen laatiminen

07.11.2006

Ympäristöasioiden kirjaaminen, laskenta ja esittäminen tilinpäätöksessä

24.10.2006

Toimintakertomuksen laatiminen

12.09.2006

Laskennalliset verovelat ja -saamiset

12.09.2006

Kiinteiden menojen lukeminen hyödykkeen hankintamenoon

31.01.2006

Perustajaurakoinnin käsittely tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa

17.01.2006

Ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttaminen euromääräisiksi

13.12.2005

Yleisohje asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

07.12.2010

Henkilöstörahaston tilinpäätös ja toimintakertomus

28.02.2006

Yleisohje asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä

12.04.2005

Ympäristöasioiden kirjaaminen, laskenta ja esittäminen tilinpäätöksessä

14.01.2003

Valtiovarainministeriön asetuksessa (538/2002) tarkoitetun tilinpäätöksen, tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen laatiminen

29.10.2002

Tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistusasteen perusteella

04.09.2000

Kiinteiden menojen lukeminen hyödykkeen hankintamenoon

04.09.2000

Koneellisessa kirjanpidossa käytettävät menetelmät

22.05.2000

Arvonlisäveron kirjaaminen

03.04.2000

Konsernitilinpäätöksen laadinta

21.02.2000

Valtiovarainministeriön päätöksessä (390/1999) tarkoitetun tilinpäätöksen, tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen laatiminen

17.12.1999

Ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta Suomen rahaksi

15.11.1999

Rahoituslaskelman laadinta

09.11.1999

Suunnitelman mukaiset poistot

27.09.1999

Laskennalliset verovelat ja -saamiset

11.01.1999

  << Edellinen sivu Seuraava sivu>>