Valtiovarainministeriön päätöksessä (390/1999) tarkoitetun tilinpäätöksen, tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen laatiminen

Yleisohje

Antopäivämäärä
17.12.1999
Asiasanat
tilinpäätös, tilinpäätöstiedote, osavuosikatsaus, tunnusluvut, osakeantioikaisut, vuosikatsaus
Huomautukset
Uusi yleisohje annettu 29.10.2002.

Asiakirjat


 
pörssiohje.pdf