Arvonlisäveron kirjaaminen

Yleisohje

Antopäivämäärä
06.05.2008
Asiasanat
arvonlisävero, AVL, tilinpäätös, kirjanpito, bruttokirjaus, nettokirjaus, kiinteistöinvestoinnin tarkistusmenettely
Huomautukset
Tämä yleisohje korvaa 3.4.2000 annetun yleisohjeen arvonlisäveron kirjaamisesta.

Asiakirjat


 
ALV2008
ALVLIITTEET2008
ALVLIITTEET2008