Upprättande av koncernbokslut

En allmän anvisning

Datum
07.11.2006
Nyckelord
koncernbokslut, moderföretag, dotterföretag, intresseföretag, samföretag, förvarvsmetod, pooling
Anmärkningar
Denna allmänna anvisning ersätter den motsvarande anvisningen från 21.2.2000.

Dokumenter


 
KONCERN2006-bilagor
KONCERN2006