Valtiovarainministeriön asetuksessa (538/2002) tarkoitetun tilinpäätöksen, tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen laatiminen

Yleisohje

Antopäivämäärä
29.10.2002
Asiasanat
tilinpäätös, tilinpäätöstiedote, osavuosikatsaus, tunnusluvut, antioikaisut, vuosikatsaus
Huomautukset
Yleisohjeen perustana oleva valtiovarainministeriön asetus on kumottu 15.2.2007. Arvopaperimarkkinalakiin tehtyjen ja samana päivänä voimaan tulleiden muutosten (L 152/2007) jälkeen yleisohjeessa tarkoitettujen ohjeiden anto-oikeus on siirtynyt kirjanpitolautakunnalta Rahoitustarkastukselle.

Asiakirjat


 
PÖRSSIOHJE2002.doc