Konsernitilinpäätöksen laadinta

Yleisohje

Antopäivämäärä
21.02.2000
Asiasanat
konsernitilinpäätös, emoyritys, tytäryritys, osakkuusyritys, hankintamenomenetelmä, pooling
Huomautukset
Tämä yleisohje on korvattu 7.11.2006 annetulla yleisohjeella konsernitilinpäätöksen laatimisesta.

Asiakirjat


 
konsernitilinpäätös.pdf
konserniliitteet.pdf