Koneellisessa kirjanpidossa käytettävät menetelmät

Yleisohje

Antopäivämäärä
22.05.2000
Asiasanat
koneellinen kirjanpito, tosite, tositeaineisto, säilyttäminen, täsmäyttäminen, osakirjanpito, korjausmenettely, kirjausajankohta,
Huomautukset
Tämä yleisohje korvaa 15.10.1990 annetun yleisohjeen koneellisesta kirjanpidosta.

Huom! Yleisohjeen antamisen jälkeen kirjanpitolain 2:9 §:ää on muutettu siten (L 1304/2004), että myös pysyvä kirjanpitoaineiston tallettaminen toisessa Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa sähköisenä tallenteena on tietyin edellytyksin mahdollista.

Asiakirjat


 
menetelmä.pdf