Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet koskevat laajempia asiakokonaisuuksia kuin yksittäisiin hakemuksiin annetut lausunnot. Yleisohjeet on jaettu kahteen luokkaan: voimassaoleviin ja myöhemmin uudemmalla ohjeella korvattuihin ("aikaisemmat"). Myös voimassaolevien ohjeiden käyttäjän tulee ottaa huomioon niiden antamisen jälkeen tapahtuneet lainmuutokset.