Julkaisurekisteri

      Paluu

Julkaisun nimiAvaruustoiminta Suomessa: kansallinen strategia ja kehittämisen tavoitteet 2005-2007 
Tekijät /
puheenjohtaja
Avaruusasiain neuvottelukunta
pj. Timo Kekkonen 
SarjaKTM Julkaisuja
Sarjanumero15 Julkaisuvuosi2005

uusi
OsastoTeknologiaosasto 
ISSN1459-9376 ISBN951-739-882-4 
Sivumäärä35 Kielisuomi 
Hinta13 €  Tutkimus 
Hyllyluokka  24 Lukumäärä
Asiasanat avaruustutkimus; avaruusteollisuus; avaruusteknologia; kansainvälinen yhteistyö; satelliitit; tietoliikenne; kartoitukset 
HuomautuskenttäDiaarinro KTM 2/070/2004 
HareHARE KTM003:00/2004
PDF

jul15teo_netti.pdf

TiivistelmäAvaruustekniikan tuomat mahdollisuudet on Suomessa otettu käyttöön tehokkaasti ja avaruustoiminta liittyy laajasti suomalaisen yhteiskunnan eri sektoreihin.

Avaruustoiminta on ollut 2000-luvun alusta alkaen muutoksessa. Globaalisti painopiste on palannut institutionaaliseen markkinaan. Julkisen sektorin merkitys on erityisen suuri tieteellisessä tutkimustoiminnassa,
avaruustekniikan sovellutuksissa ja teknologian kehittämisessä.

Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä toimiva avaruusasiain neuvottelukunta on laatinut avaruustoiminnan
kehittämisen strategian, joka kattaa kaikki hallinnonalat. Tämä raportti esittää strategian tavoitteet ja strategian.Tarkastelu kattaa seuraavat panostusalat: avaruustiede, satelliittikaukokartoitus, satelliittitietoliikenne, satelliittipaikannus ja avaruusteollisuus.

KTM:n yhteyshenkilöt:
Teknologiaosasto/Timo Kekkonen, puh. (09) 160 63662, Antti Joensuu, puh. (09) 160 63697.