Julkaisurekisteri

      Paluu

Julkaisun nimiPohjois-Eurooppaa palvelevat yritykset Suomessa: Potentiaaliset toimialat ja niiden kansainvälistämisen tukipalveluiden kehittäminen 
Tekijät /
puheenjohtaja
Yrjö Myllylä 
SarjaKauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja (vuodesta 1993-3/2004)
Sarjanumero12 Julkaisuvuosi1998


OsastoYrityskehitysosasto 
ISSN1236-2352 ISBN951-739-374-1 
Sivumäärä107 Kielisuomi 
Hinta100 mk Tutkimus 
Hyllyluokka  27 Lukumäärä
Asiasanat Suomi; Pohjois-Eurooppa; kansainvälistyminen; vienti 
Huomautuskenttä 
Hare

PDF
TiivistelmäSelvityksen lähtökohtana on visio Suomesta Pohjois-Euroopan liiketoimintakeskuksena ja sen tarjoamat uudet mahdollisuudet, pk-yritysten kasvava kansainvälistymistarve sekä aluetason muutokset julkishallinnon roolista yritysten kansainvälistymisprosessissa. Tehty nykytilan analyysi on osa systemaattista delfoi-prosessi sovellusta, jossa pyritään määrittelemään tulevaisuuden tutkimuksen menetelmää käyttäen potentiaalisia toimialoja ja klustereita, jotka voisivat Suomessa toimien kehittyä Pohjois-Euroopan muuttuvia ja kasvavia markkinoita hyödyntäen.

Suomen tavaroiden ja palveluiden viennistä 56 % (123 mrd mk) suuntautui tutkimuksen kohteena olevaan laajasti käsitettyyn Pohjois-Eurooppaan vuonna 1996. Ruotsi oli vuonna 1996 tärkein vientimaa tavaroiden ja palveluiden yhteenlasketulla viennillä mitattuna, toisena Saksa, kolmantena Iso-Britannia ja neljäntenä Venäjä. Palveluiden vienti oli Suomen koko Pohjois-Euroopan viennistä 17 % vuonna 1996, kun se samana vuonna oli 15 % koko viennistä. Viennin kasvu on ollut voimakkainta tutkimusalueen itäisissä maissa. Tavaroiden ja palveluiden vienti kasvoi yli 40 % vuosina 1994-96 tutkimusalueen itäisiin maihin, kun se koko tutkimusalueelle kasvoi 17 %.

Viennin arvolla mitattuna kahdeksan eniten kasvanutta tavararyhmää olivat 1) puhelin-, radio-, tv- yms. laitteiden vienti, 2) paperi, pahvi sekä tuotteet niistä, 3) muut sähkökoneet ja laitteet, 4) rauta- ja teräs, 5) muut kuljetusvälineet, 6) eri toimialojen erikoiskoneet, 7) yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet sekä 8) moottoriajoneuvot. Palveluiden viennissä (1994-96) eniten kasvoivat 1) muiden yrityspalveluiden vienti (mm. tekninen suunnittelu, 2) atk- ja informaatiopalveluiden vienti sekä 3) kuljetuspalveluiden vienti. Palveluissa atk- ja informaatiopalveluiden viennin kasvu oli nopeinta.

Noin 50 % teollisista pk-yrityksistä arvioidaan olevan mukana vientitoiminnassa. Pk-yrityksille idän markkinat ovat huomattavasti tärkeämmät kuin Suomen yrityksille keskimäärin. Aineiston mukaan jopa 1/3 koko pk-viennistä suuntautuu Venäjälle ja Baltiaan, kun Suomen koko viennistä alueiden osuus on noin 1/10. Etelä-ja Itä-Suomen pk-yrityksille tämä markkina-alue on tärkein volyymilla mitattuna. Länsi-Suomelle muut EU-maat alue ja Pohjois-Suomelle Ruotsi on tärkein markkina-alue.

Selvityksen tavoitteena on ollut antaa kuva nykytilanteesta sekä esittää alustavia näkemyksiä kansainvälistämisen tukipalveluiden kehittämistarpeista Pohjois-Euroopan kohdemarkkinoiden näkökulmasta. Tavoitteena oli myös kysymyslomakkeiden ja kysymysten muodostaminen asiantuntijahaastattelua varten sekä sen toimiminen taustatietona asiantuntijahaastattelussa.