Julkaisurekisteri

      Paluu

Julkaisun nimiVientiä ja kansainvälistymistä edistävien TE-keskuspalvelujen kehittäminen: Yhteenvetoraportti 
Tekijät /
puheenjohtaja
Ossi Luoma
Yrjö Myllylä 
SarjaKauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja (vuodesta 1993-3/2004)
SarjanumeroJulkaisuvuosi2003

uusi
OsastoElinkeino-osasto 
ISSN1236-2352 ISBN951-739-708-9 
Sivumäärä58 Kielisuomi 
Hinta13 € TutkimusTutkimus 
Hyllyluokka  27 Lukumäärä
Asiasanat  
Huomautuskenttä 
Hare

PDF
TiivistelmäKansainvälistyminen on yhä tärkeämpi osa kaikkien suomalaisten yritysten jokapäiväistä liiketoimintaa. Kuitenkin pk-yritysten tilanne on pysynyt viime vuosina lähes ennallaan eikä vientiä harjoittavien pk-yritysten suhteellisessa määrässä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia sitten vuoden 1997.

Osaaminen on yritysten kansainvälistymisen ja menestymisen perusta. Henkilöstön kouluttamiseen ja kansainvälistyvän liiketoimintaympäristön hallintaan tarvittavien valmiuksien kehittämiseen on edelleen panostettava. TE-keskusten kansainvälistymispalveluja on suunnattava pk-yritysten osaamisen kehittämiseen, niiden ohjaamiseksi suunnitelmalliseen kansainvälistymis-prosessiin.

Selvitys on osa tutkimusprosessia, jossa tutkimusmenetelmänä on käytetty sovellettua tulevaisuuden ennakoinnin menetelmää. Tutkimusprosessi on jakaantunut 3:een vaiheeseen/Delfoi-paneeliin: pk-yritysten kansainvälistymisprosessiin liittyvä perusselvitys (1997), kansainvälistymisprosessia edistävien kehittämishankkeiden suunnittelu, formulointi ja mallintaminen (2001) sekä aikaisempien tutkimustulosten hyödyntäminen käytännössä - vientiä ja kansainvälistymistä edistävien TE-keskuspalvelujen kehittäminen (2003).

Selvityksen tavoitteena on ollut tuoda esiin keskeiset vientiä ja kansainvälistymistä edistävät TE-keskuspalvelualueet sekä painopistetarkastelut, miten kasvuyritysten kansainvälistymistä tulisi edistää ja hoitaa.

Johtopäätökset ja suositukset

Selvityksen perusteella TE-keskusten rooli alueellisena toimijana sekä rajapinnan avaajana julkisen ja yksityisen sektorin välillä korostui. Edelleen keskeinen TE-keskusrooli nähtiin palvelujen välittäjänä ja ohjaajana, ei varsinaisena tuottajana. Tähän rooliin kuuluu TE-keskusten oman osaavan henkilöstön sekä muiden tarvittavien resurssien kehittäminen. TE-keskuspalvelut muodostavat oleellisesti toisiinsa liittyvän prosessimaisen kokonaisuuden, jossa mitään vke- tuote- ja palvelualuetta ei voida merkittävästi sivuuttaa.

Keskeiset vientiä ja kansainvälistymistä edistävät TE-keskuspalvelualueet ovat: markkinainfo- ja tietokantapalvelut, koulutus- ja kehittämispalvelut (sisältää resurssoinnin ja rahoituksen), verkottumista edistävät palvelut sekä viestintää ja vuorovaikutusta edistävät palvelut ja it-teknologian hyväksikäyttö. Näitä tulee edelleen selvittää ja kehittää jatkoselvityksin ja pilottihankkein mm. alla mainittujen painopistealueiden osalta.

Keskeisiksi kehittämisalueiksi nousivat yritysten keskinäinen sekä yritysten ja julkisen sektorin välinen verkottuminen, uuden teknologian ja internet-ympäristön hyödyntäminen sekä yritysten ja niiden henkilöstön kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen.

KTM:n yhdyshenkilö: Elinkeino-osasto/Kai Karsma, p. (09) 1606 3671