Julkaisurekisteri

      Paluu

Julkaisun nimiTerveydenhuollon tilaaja-tuottaja-malli 
Tekijät /
puheenjohtaja
Lillrank, Paul; Haukkapää-Haara, Pirjo 
SarjaKTM Rahoitetut tutkimukset
SarjanumeroJulkaisuvuosi2006

uusi
OsastoElinkeino-osasto 
ISSN1459-9384 ISBN951-739-960-X 
Sivumäärä36 Kielisuomi 
Hinta13 € TutkimusTutkimus 
Hyllyluokka  27 Lukumäärä
Asiasanat mallit; palveluelinkeinot; terveydenhuolto; toimittajat; tuotanto; Uusi-Seelanti 
Huomautuskenttä 
Hare

PDF

ratu1elo_2006_netti.pdf

TiivistelmäPyrkimykset kohti terveydenhuollon tuottavuuden parantamista ovat nostaneet esiin terveyspalveluiden tilaajan ja tuottajan erottamisen toisistaan. Terveyspalveluiden tilaaja-tuottaja-malleja on käytössä erilaisia, mutta peruslähtökohdiltaan mallit ovat hyvin samankaltaisia.

Tässä raportissa pyritään kuvaamaan, mistä terveydenhuollon tilaaja-tuottaja-malleissa on kysymys. Raportissa kuvataan
mallien keskeiset elementit sekä elementtien väliset suhteet. Lisäksi raportissa tarkastellaan lyhyesti tilaajatuottaja-mallien dynaamisia elementtejä, kuten valtaa, kannustimia sekä erilaisia motiiveja ja erilaisia malleihin liittyviä sopimustyyppejä. Raportin lopussa kerrotaan tiivistetysti kahden maan kokemuksia terveyspalveluiden järjestämisestä tilaaja-tuottaja-mallin avulla.

Terveydenhuollon tilaaja-tuottaja-malleissa neljä keskeistä toimintoa ja toimijaa ovat 1) toimeksiantajat, jotka määrittelevät toiminnan tavoitteet, valitsevat palvelutyypit ja osoittavat niihin tarvittavat resurssit, 2) tilaajat, jotka arvioivat, kilpailuttavat, tekevät tilaukset ja valvovat niiden noudattamista, 3) tuottajat, jotka tuottavat tilaajan tekemän tilauksen perusteella tarvittavia palveluita ja 4) palveluiden loppukäyttäjät eli potilaat, omaiset, työnantajat ja muut terveydenhuollon edunsaajat. Viides malliin vaikuttava toimijaryhmä ovat toiminnan säätelijät, kuten esimerkiksi valtio ja professioiden ammattijärjestöt. Toimijoiden väliset suhteet perustuvat erilaisiin, julkisella sektorilla pääsääntöisesti legitiimeihin valtasuhteisiin, autonomisten toimijoiden välisiin vapaaseen vaihdantaan perustuviin
asiakassuhteisiin sekä tiedon epäsuhdan vallitessa toimeksianto- eli päämies-agenttisuhteisiin.

Raportissa todetaan, että keskeisiä arvoa tuottavia elementtejä eli arvoajureita tilaaja-tuottaja-mallissa ovat toimeksiantajan ja tilaajan väliseen suhteeseen liittyvien taloudellisten tekijöiden läpinäkyvyys, tilaajan ja tuottajan välisiin sopimuksiin sisältyvä mahdollisuus kehittää toiminnan ohjattavuutta, tuottajien hallinnolliseen irrottamiseen tilaajista ja toimeksiantajista sisältyvä mahdollisuus lisätä tuotannon autonomiaa sekä autonomisten tuottajien sekä myös erikoistuneiden tilaajaorganisaatioiden välinen markkinakilpailu.

Raportissa kuvattavat Uuden-Seelannin ja Alankomaiden kokemukset terveyspalveluiden tilaajan ja tuottajan
erottamisesta osoittavat, että erilaisten tilaaja-tuottaja-mallien käyttöönotto terveyspalveluiden tuotannossa on
mahdollista, mutta mallien kehittäminen edellyttää pitkäjänteistä kehittämistyötä ja eri toimijoiden sitoutumista.

KTM:n yhdyshenkilö: Elinkeino-osasto/Annukka Lehtonen, puh. (09) 1606 4795